Kategóriák
Hírek

2016-ban megalakult a Méltó Életért Alapítvány

2016-ban megalakult a Méltó Életért Alapítvány

2016-ban létrehoztunk egy alapítványt, mely a Méltó Életért Alapítvány nevet kapta.
 
Az alapítvány egyik fő célja, hogy a Telki Hold Otthonnal együttműködésben minőségi, minden igényt kielégítő életkörülményeket és gondoskodást nyújtson az arra rászoruló időseknek. Az alapítvány mindemellett nagy hangsúlyt fektet majd a tehetséggondozásra és védeni, támogatni fogja a hátrányos helyzetű családokat is.
 

Idősgondozás

Alapítványunk segíti az idős embereket abban, hogy aktív életszakaszuk után is minőségi életet élhessenek.

Alapítványunk hivatása segíteni az idős embereket abban, hogy aktív életszakaszuk után is tartalmas életet élhessenek, megakadályozva a gyakori időskori elszigetelődést, elmagányosodást. Ehhez nyújtunk minőségi otthont, minőségi szolgáltatásokkal, ahol hétköznapjaikat biztonságban, szeretetben élhetik, és megfelelő gondoskodásban részesülnek. A minőségi ellátást a Telki Hold Otthon biztosítja Alapítványunkkal együttműködésben.

 

Tehetséggondozás, sport szeretete

Hivatásunk a tehetséggondozás, a sport szeretetének elmélyítése a fiatalok és az idősek körében.

A rendszeres mozgás az egészséges életmód alappillére. Fontos, hogy az egészséges életmód alapjait már gyermekkorban lefektessük úgy, hogy gyermekeinket az örömmel végzett sport és mozgás szeretetére neveljük. Sport és életmód táborok szervezésével és működtetésével célunk a mozgás és az aktív sporttevékenység népszerűsítése. A programok, animációk lehetőséget adnak az együttműködés, egymás elfogadásának elsajátítására, a közösségi életben való aktív részvételre, az ismeretszerzés igényeinek felkeltésére, az egyéni és csapat sikerek átélésre, a környezettudatos gondolkodás megismerésére.

 

Családok védelme

Fontos célunk a családok jólétének támogatása és a családok védelme.

Fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű és nagycsaládok jólétét minden eszközzel erősítsük, helyzetüket megkönnyítsük. Célunk, hogy a rászoruló gyermekek programjaink révén olyan élményeket élhessenek át, amelyek felnőttkorukban is támpontként szolgálhatnak. A nagycsaládosokon túl alapítványunk segítséget nyújt a gyermeket egyedül nevelő nehéz élethelyzetben lévőknek is.


Bízunk abban, hogy céljainkkal minél többen azonosulni tudnak és alapítványunkon keresztül az idősek támogatása, a tehetséggondozás, és a hátrányos helyzetű családok védelme közös ügyünk lesz.

Kategóriák
Hírek

Ismerkedjen meg a Telki Hold otthonnal!

Ismerkedjen meg a Telki Hold otthonnal!

Az idősgondozás és a minőségi időskor biztosítása alapítványunk kiemelt feladata. Fontosnak tartjuk, hogy ehhez szakmailag és színvonalban is megfelelő otthon álljon rendelkezésre.
 
A Telki Hold Otthon nyugdíjasház számos szolgáltatással, személyre szabott ellátással várja azokat az időskorúakat, akik szeretnének aktív éveik után is tartalmas, minőségi életet élni. Emelett természetesen megoldást jelent azok számára is, akik valamilyen okból nem tudnak már magukról gondoskodni. Szakértő ápolási személyzettel, programokkal, egyéni beszélgetéssel és fejlesztéssel segíti a hozzá fordulókat.
 
A Telki Hold Otthon alapítványunk háttérintézményeként támogat minket abban, hogy az idősgondozással kapcsolatos programjainkat és céljainkat maradéktalanul teljesíteni tudjuk.
 
Kategóriák
Hírek

5 éves a “Nálad a szerva, Nagyi!”

5 éves a “Nálad a szerva, Nagyi!”

Idén immár ötödik alkalommal került megrendezésre a “Nálad a szerva, Nagyi!” elnevezésű tenisznap Székesfehérváron, melynek fő szervezője az Alba Bianca Tennis Club. A tenisznapon mindenkinek lehetősége volt megismerkedni ezzel a nagyszerű sportággal, megtanulni az alapvető technikákat, és részese lenni egy egymás tiszteletét, az összefogást és együttműködést előtérbe helyező közösségnek. A “Nálad a szerva, Nagyi!” szellemisége és a Méltó Életért Alapítvány gondolatisága között számos párhuzam vonható, így Alapítványunk az idei alkalommal társszervezőként vett részt az esemény megrendezésében. A tenisznap részletes programja IDE kattintva megtekinthető. 

Kategóriák
Hírek

Tájékoztató az adományokkal kapcsolatos tudnivalókról

Tájékoztató az adományokkal kapcsolatos tudnivalókról

Alapítványunk elképzeléseinek megvalósításához örömmel vesszük pénzbeli és egyéb vagyontárgyi felajánlásaikat. 

 
Az adományozással kapcsolatban részletes tájékoztatót állítottunk össze, amelyet az alábbiakban olvashatnak.
 
Támogatást bárki nyújthat. Lehet támogató egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, de akár közhasznú jogállással rendelkező vagy nem rendelkező civil szervezet is. A gazdasági élet szereplői gyakran élnek az ingyenes juttatás lehetőségével. Azonban ennek elszámolása során, annak függvényében, ki a támogatás nyújtója, illetve a címzettje, különböző jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Az adomány céljából történő ingyenes juttatásokhoz kapcsolódó adóalap-korrekciós tételeket lehet alkalmazni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) rendelkezése alapján.
 
 
Adománynak minősülő ingyenes juttatások
Adományok
Adománynak minősül a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.
Adományok a társaságiadó-alapban
Az adománynak minősülő – fent  ismertetett – ingyenes juttatások ráfordításként elszámolt összege, igazolás birtokában vállalkozás érdekében elismert költségnek minősül az adományt nyújtónál (Tao-tv. 3. sz. melléklet B./17. pontja szerint).
Az adományt nyújtó csökkentheti az adózás előtti eredményét
a) a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, a Civil-tv. szerinti közhasznú tevékenysége támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20 százalékával.
b) A közhasznú szervezetnek Tartós Adományozási Szerződés keretén belül történő támogatásakor a fentieken túl a támogatás értékének további 20 százalékával csökkenthető az adózás előtti eredmény (de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig).
Tartós adományozás
Mivel a tartós adományozási szerződés alapján történő adományozáskor az adóalap tovább csökkenthető plusz 20 százalékkal (összesen 20+20 százalékkal), ezért célszerű áttekinteni, hogy az adományozás mikor minősül tartós adományozásnak.
Tartós adományozásnak a közhasznú szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás minősül, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja.
Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.
A fogalmi meghatározás alapján tehát, tartós adományozásnak legalább négy évet érintően írásban megkötött szerződés alapján, pénzben nyújtott támogatás minősülhet akkor, ha a támogatást évente legalább egy alkalommal az előző évivel megegyező vagy növekvő összegben teljesítik.
Közhasznú szervezetnek közhasznú tevékenysége támogatására adomány jogcímen térítés nélkül átadott eszköz, vagy ellenszolgáltatás nélkül nyújtott szolgáltatás esetében az adomány értéke alapján ugyan érvényesíthető az „alap” kedvezmény (az adomány értékének 20 százaléka maximum az adózás előtti eredmény összege), azonban tartós adományozásra tekintettel további 20 százalékkal már nem csökkenthető az adóalap, csak akkor, ha az adományozás pénzben történt.
—————————————————————————————————————–
 
Ne feledkezzünk el arról sem, hogy a magánszemélyek és egyéni vállalkozó adózók az általuk befizetett SZJA 1%-áról szabadon rendelkezhetnek, azt szabadon felajánlhatják az alapítványunk számára!
 
A rendelkező nyilatkozat kitöltése pedig az adószám rögzítésével sem vesz igénybe 5 percnél többet.